Bijbelstudie / webApp

Vanuit het blad Wegwijs zijn de bijbelstudies speciaal geschikt gemaakt voor gebruik op een smartphone of tablet. Deze bijbelstudies zijn aangevuld met voorbereidingsmateriaal voor de gespreksleider, multimediamateriaal en andere relevante informatie met betrekking tot het thema.
Deze bijbelstudies kun je hier wel zien en lezen, maar zijn dus primair voor gebruik op een mobiel apparaat.