Wat ga je doen?
Opkijken.nl is onderdeel van LPB media, een christelijk mediabedrijf dat bestaat uit een enthousiast team van gemotiveerde medewerkers. Jij beheert onder leiding van de redacteur de sociale media van Opkijken.

 

Dit betekent dat je berichten inplant voor Facebook, Twitter en Instagram. Het Instagram-account bestaat nog niet zo lang en moet verder uitgebouwd worden. Ook willen we graag communities opzetten waarin werkers in de kerk die met dezelfde doelgroep werken informatie kunnen uitwisselen.

En heb je een goed idee voor verdere uitbreiding? Jouw inbreng, creativiteit en ideeën worden gewaardeerd!

 

Ben je geïnteresseerd? We vertellen je graag meer!

Neem contact op met Nanda Langkamp en mail naar info@opkijken.nl.

 

Categorie:

Geen categorie

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*