“Het is belangrijk dat alle werkers in de kerk voor hun arbeid allerlei materiaal op een vertrouwde website kunnen vinden”, vindt Andre de Kievit, “Daarvoor wil ik graag m’n best doen! Daarnaast is het van ongekend belang dat mensen die niet meer actief in het kerkelijk leven kunnen participeren, toch via Beleef mee betrokken zijn bij wat er in de kerken gebeurt. LPB media is meer dan Opkijken.” André werkt bij Opkijken. Opkijken is evenals Beleefmee een onderdeel van LPB media.

 

Opkijken ondersteunt de werkers in de kerk. Op de website houdt Opkijken daartoe een aantal portals operationeel. André is verantwoordelijk voor de portal ‘gelovig leren’. In dit portal vind je o.a. de Bijbelcursus, de Emmaüscursus, dagopeningen, en de Bijbelstudie webapp. “Ik coördineer de Bijbelcursus en ik plaats Bijbelstudies in de webapp. Daarnaast verzorg ik de ‘startpagina-gereformeerd’. Het is leuk en mooi en zinvol om samen met anderen een vindplaats te creëren voor geloof-zoekers en voor werkers in de kerk”, zegt hij, “De bijbelcursus is de digitale versie van ‘Geschenk uit de hemel’. Een prachtige cursus, die de cursist laat kennismaken met het christelijk geloof en die je helpt om je in 25 lessen de basisbeginselen van het geloof bij te brengen. Een cursist kan er alleen doorheen gaan, maar hij of zij kan ook online-begeleiding vragen. Als coördinator van de Bijbelcursus vraag ik dan een begeleider om contact te leggen met de cursist die zich hiervoor aanmeldde. Bij alle lessen hebben we filmpjes gevoegd, die het onderwerp dat aan de orde is toelichten of een praktische toepassing geven.” Als iemand meer van de Bijbel of van het christelijk geloof wil weten is het vaak een zoektocht waar je moet beginnen. Op een speelse manier neemt deze cursus je mee in die ontdekkingstocht. Elke les bestaat uit drie onderdelen, waarmee wordt bereikt dat je wordt binnen geleid in drie verschillende aspecten van het geloof. Verder is de cursus behoorlijk compleet en eerlijk in het benoemen van allerlei zaken. “Het zou voor elke gelovige goed zijn om elk jaar de hele cursus een keer te lezen”, meent André, “De cursisten zijn zonder uitzondering enthousiast. Tussentijdse evaluatie komen altijd positief uit. Er is zelfs een cursist die na beëindiging van de cursus om een certificaat heeft gevraagd!”, lacht hij tevreden.

 

In het voorjaar van 2015 had André gereageerd op een bericht in de nieuwsbrief van de GKv in Zwolle-west, waarin een vrijwilliger werd gevraagd voor administratieve ondersteuning bij De Luisterpost | Bralectah, nu: LPB media. Na de gebruikelijke gesprekken werd hij aangenomen. “Ik werd toegevoegd aan Eline, die belast was met PR & Communicatie. Bij allerlei zaken op dat terrein heb ik geholpen. En ik mocht meedenken over de toekomst van LPB”, vertelt hij, “Ik hoop dat LPB media nog lang mag bestaan en veel mag bijdragen aan het werk in de kerken en veel mag betekenen voor de mensen die Jezus Christus zoeken. Onlangs mocht ik meemaken dat de gedichten van één van m’n dochters opgenomen werden in het paasdossier van Opkijken. Dat is heel bijzonder, ontroerend.” Andre’s dochter Anne Lies Mossel-de Kievit heeft in samenwerking met Opkijken en Dagelijkse Broodkruimels meegewerkt aan een bijzonder en geslaagd 40-dagenproject. “Ik hoop ook dat veel partijen van dezelfde signatuur met LPB media gaan samenwerken om met meer energie te werken aan de christelijke doelen!”

 

 

Categorie:

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*