Als muren afbrokkelen

Nederlandse kerken blijken in alle opzichten aan gezag, bindingskracht en populariteit in te boeten. Het kerklidmaatschap neemt gestaag af. Waar zijn wij als gemeenschap (nog) zichtbaar als teken van zijn liefde? De wereld kan vijandig voelen. Maar ook in de kerk kan men zich niet thuis of veilig voelen. Wanneer voelen wij ons niet meer veilig? Voelen wij de vaste grond onder onze voeten vandaan zinken als er vertrouwde vormen wijken? Worden we onzeker en bang als alles anders gaat dan vijftig of tachtig jaar geleden? In de Bijbel is God onze bondgenoot als het gaat om verandering. Ook het volk van Israël kwam steeds in een nieuwe omgeving, steeds weer in nieuwe problemen terecht. God zegt dan in Jesaja 43:19: “Ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het nog niet gemerkt? Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen.”

Hebben we nog oog voor waar God aan het werk is in de wereld? Is onze blik gericht op het in stand houden van het instituut of op het bijdragen aan het Koninkrijk van God? De kerk is niet een doel op zich, maar een middel om het Koninkrijk van God bekend te maken. Wanneer de kerk een is met Christus, verkondigt zij het evangelie in al haar facetten aan de wereld.

 


 

1. Gesprek over afbrokkelende muren

 

 

 


 

2. Samenvatting van het gesprek met ds. Messelink: Als muren afbrokkelen

Als kerkelijk werker zul je het gesprek moeten aangaan met mensen die over de kerk heel kritisch zijn.

 

Omgaan met veranderingen

Kun je accepteren dat er verschillen van mening zijn in de kerk? Doe de Bijbel open bijvoorbeeld bij Romeinen 14 en 15, waar Paulus spreekt over zwakken en sterken in de kerk. Vraag je af of je allemaal op één lijn moet komen of dat er ruimte is als er op bepaalde punten anders gedacht wordt, terwijl je toch de Here God en de Bijbel liefhebt.

Als je de dingen doet in de overtuiging dat dit is zoals God het wil, kunnen veranderingen onzeker maken en beangstigend zijn. Voorkom dat mensen zich steeds meer gaan afzetten en zich onbegrepen voelen. Ga samen de diepte in. Zet het in een breder perspectief. Probeer positieve dingen te benoemen, bijvoorbeeld hoe de jeugd openstaat voor mensen door ze mee te nemen naar de kerk en hun geloof te delen.

 

Als er op bijbelse gronden moeiten zijn met hoe dingen gaan

Het gebeurt vaak te weinig, maar de Bijbel moet toch echt open. Ga samen op onderzoek uit of en wat de Bijbel er over zegt. Neem er de tijd voor en ga de diepte in: over kerkzijn, liturgie, huwelijk, echtscheiding en samenwonen. De Bijbel geeft vaak geen hapklare antwoorden. De 10 geboden zijn wat negatief geformuleerd: je mag niet… Het Nieuwe Testament geeft weinig concrete invulling aan de geboden, meer aanwijzingen om een bepaalde weg te gaan. Paulus zegt: fijngevoeligheid ontwikkelen om te onderscheiden waar het op aan komt. Meer aanvoelen wat de Here wil, dan dat je kunt zeggen: daar staat het. Voer het gesprek bij een open Bijbel en geloof dat God door de Heilige Geest wijsheid geeft en vergeet daarbij vooral het gebed niet. In het gesprek over transgenders bijvoorbeeld vind je geen pasklaar antwoord, maar je  kunt de Bijbel wel raadplegen m.b.t. schepping, verlossing, vernieuwing van je leven. Dan kom je ongetwijfeld verder met elkaar.

 

Afbrokkelende kerkmuren, er gaat iets kapot

Kerkmuren gaven duidelijke grenzen aan die veiligheid boden. Zodra die muren afbrokkelen kan het voelen alsof er een stukje veiligheid wordt afgenomen. Dat maakt onzeker en angstig. Vaak is dit een kwestie van beleving. Dan is meteen reageren met bijbelteksten niet zo handig, je praat dan gauw langs elkaar heen. Probeer dan vooral op hetzelfde niveau te blijven. Praat over hoe het vroeger was, en als er kinderen en kleinkinderen zijn, over de zorg die er over hen is. Zo wordt het persoonlijker en betrek je de eigen biografie erbij.

Als kerkelijk werker moet je beseffen dat je beperkte mogelijkheden hebt om de boel bij elkaar te houden. Dat je niet iedereen op één lijn kunt krijgen. Tenslotte zijn er ook veel ouderen die zich happy in de kerk voelen. Het is goed om te benadrukken dat de gaven die God geeft niet afhankelijk zijn van leeftijd. Door gave-gericht en persoonsgericht te werken, zijn er tal van mogelijkheden voor hen.

 


 

3. Feiten en cijfers

Facts figures

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht de relatie tussen religieuze betrokkenheid en verschillende aspecten van participatie en vertrouwen. Bij religieuze betrokkenheid is onderscheid gemaakt tussen niet-religieuzen en al dan praktiserende rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Klik hier om meer te lezen over dit onderzoek en de uitkomsten.

 


 

4. Achtergrondinformatie