Meditaties

 

INTROTEKST

 


 

En Sara lachte

Twee bejaarde mensen: Abraham en Sara. Heel bekende mensen, voor wie de bijbel kent.

Abraham, die ging reizen uit Ur der Chaldeeën, omdat God hem riep. Hij moest de sterren tellen, en het zand aan de zee: zoveel kinderen zou hij krijgen. Hij moest zijn zoon offeren. Hij heeft gebeden voor Sodom en Gomorra. Dat is Abraham. Hij geloofde in God. Hij deed wat God zei.

En Sara. Wat weten wij eigenlijk van Sara? Van haar geloof? Van haar gebeden?

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Abba, Vader

Wat waren de eerste woorden die je kon zeggen? Dat weet je natuurlijk niet meer, maar grote kans dat dat woordjes waren als ‘mama’ en ‘papa’. Haast vanzelf maken kleine kinderen dat soort geluiden: baba, dada, mama, papa. In veel andere talen gebruiken kinderen zulke klanken ook voor hun vader en moeder: papa, mama. Daddy, mummy in het Engels. Een tijdje geleden was ik bij mensen in Bangladesh. Daar was een klein kindje dat net een heel klein beetje kon praten. ‘baba, baba’ zei het. En dat betekent in het Bangla papa.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.

 


 

Een voltooid of waardevol leven?

Wanneer ben je klaar met leven? Een tijd geleden kondigde het kabinet aan te komen met een wetsvoorstel. De strekking ervan zal zijn: mensen die vinden dat hun leven voltooid is hebben recht op hulp bij de beëindiging van hun leven. De discussie ging natuurlijk al heel gauw over de vraag: wanneer is een leven dan voltooid? En kan iemand dat zelf bepalen? Maar dat het leven op een gegeven moment ‘voltooid’ is, leek voor velen vanzelfsprekend.

 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen.