Methodes voor geloofsonderwijs

Bijbelonderwijs in de kerk doen we vaak aan de hand van een boekje of een methode. Welke methode is voor jouw groep het meest geschikt om te gebruiken? Op de volgende pagina’s vind je informatie over de belangrijkste methodes voor geloofsonderwijs aan mensen met een verstandelijke beperking.

FU-Bijzonder1-belijdenis

Follow-up! – Bijzonder!
Bijzonder! is een product van follow-up! speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Bijzonder bestaat uit een deeltje voor belijdeniscatechese en verschillende delen voor bijbelstudie-bijeenkomsten.

 

Dat Je Groeien Mag

Dat Je Groeien Mag 
Dat Je Groeien Mag is een ‘digitale gereedschapskist’ met lessen waaraan je zelf invulling en sturing kunt geven. Dat Je Groeien Mag helpt je op weg, zowel theologisch, pedagogisch/didactisch als creatief.

 

bb1 klein

Geloof.Nu 
GELOOF.NU biedt materiaal in beeld en eenvoudige taal . Eenvoudig, voor als je het soms moeilijk vindt. Er zijn vier beeldboeken, het boek Dit geloof ik! en er zijn drie kaarten. Daarnaast biedt GELOOF.NU materiaal voor reguliere groepen.

Samen eten, bidden, vieren

Dit kringmateriaal van Dit Koningskind bestaat uit zes avonden en is geschikt om met de hele gemeente te doen. De avonden starten met een maaltijd waarvan het recept is opgenomen in het materiaal. In elk hoofdstuk staan vragen en opdrachten om te bespreken.

 
Wonderlijk gemaakt speciaal

Het materiaal van Wonderlijk gemaakt Speciaal  biedt opvoeders van mensen met een verstandelijke beperking handvatten rond het thema seksuele vorming vanuit christelijk perspectief. De Bijbelse normen en waarden zijn de basis voor dit materiaal.