Bijzonder! Goed bezig

Goed bezig hoort bij de serie bijbelstudiemateriaal van Bijzonder! voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, toepasbaar voor verschillende niveaus. Het materiaal kan gebruikt worden voor bijbelstudie in een groepje, maar is ook geschikt wanneer de begeleider een-op-een-bijbelstudie doet met een deelnemer.

Goed bezig legt de verbinding tussen God en het dagelijks leven van de deelnemers. Het gaat over thema’s als werk, geld, gaven, klusjes doen en helpen. De leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking krijgt een belangrijke plaats. En steeds ontdekken zij wat de Bijbel over hun leven en dagelijkse activiteiten zegt.

Goed bezig bevat de volgende onderdelen:

  • Een boek met tien leskaarten. Het boek wordt tijdens de bijeenkomst op tafel gezet met behulp van de standaard. Hierop wordt aangewezen bij welk onderdeel je bent.
  • Voor degene die de bijeenkomsten leidt, is een handleiding beschikbaar.
  • Een stapel fotokaarten, die bij elk thema gebruikt worden om het gesprek op gang te brengen.
  • Een rubberen duim waarmee steeds visueel gemaakt wordt of iets goed of fout, leuk of niet leuk, zinvol of zinloos is.
  • Een persoonlijke doos voor elke deelnemer. De deelnemers maken elke bijeenkomst een creatieve verwerking, passend bij het onderwerp. De verwerkingen worden bewaard in de eigen doos. Zo kan de deelnemer zien, onthouden en eventueel uitleggen waar het in de bijbelstudies over ging.

Klik op de titels van de hoofdstukken om bijpassend materiaal te vinden:

1. God ziet jou
2. Je hebt talent
3.Naar je werk
4. Zondag is speciaal
5. Klussen
6. Helpen
7. Geld
8. Eerlijk zijn
9. Je best doen
10. Genieten

FU-Bijzonder3-goedbezig