Mensen met een sociale beperking

Artikelen > Mensen met een sociale beperking
Er is inmiddels veel bekend over ASS; ook op internet is er veel informatie te vinden over dit onderwerp.

 

In deze portal zullen we daarom de algemene informatie over autisme, de kenmerken en de verschillende vormen kort benoemen. Verder verwijzen we naar goede en betrouwbare websites.

 

In deze portal gaat het vooral over de combinatie van ASS met het christelijk geloof.

 

ASS komt voor bij alle intelligentieniveaus. In deze portal richten we ons op mensen met een normaal tot bovengemiddeld IQ. Als je informatie wilt over autisme in combinatie met een verstandelijke beperking klik dan hier

 

Mocht je waardevolle aanvullingen hebben op de informatie in deze portal, neem dan contact met ons op via de tip ons! button. Alvast hartelijk bedankt