Samen leven met jong en oud, met en zonder beperking, laat iets zien van de liefde van Jezus.

 

Een kloppend hart voor de bewoners én voor elkaar; dat is Hart van Vathorst: Twee zorgaanbieders: Accolade Zorggroep en Stichting Sprank, investeerden samen met GKv de Ontmoetingskerk, kindercentrum Bzzzonder en een woningcorporatie in Amersfoort in een gebouw voor de wijk en voor mensen met verschillende zorgachtergronden.

 

 
Dat je groeien mag
Ruim anderhalf jaar geleden werden de deuren geopend van deze unieke plek waar leven, groeien, geloven en ontmoeten centraal staan. “Hart van Vathorst is een project dat verbindt”, zegt Cornelieke Noordhof. Naast haar werk in het bedrijfsleven is zij persoonlijk betrokken bij dit initiatief: “Drie bewoners die hier hun plek hebben gevonden, zijn familieleden van mij. Zij kunnen vanwege hun beperking niet zelfstandig wonen maar krijgen hier de kans om op een eigen manier vorm te geven aan het leven.

 

De vraag hoe de bewoners (veelal met een christelijk achtergrond)  aansluiting vinden en het bijbelonderwijs aan deze doelgroep, hield mij behoorlijk bezig. Na enige verkenning zijn we in januari dit jaar van start gegaan met bijbelclub voor mensen met een beperking. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kruispunt Vathorst en de Ontmoetingskerk. Het nieuwe seizoen zijn we gestart met zo’n 35 deelnemers, grotendeels wonend in Hart van Vathorst maar ook met deelnemers van andere woonzorglocaties uit de wijk. We maken gebruik van de methode “Dat je groeien mag” en hebben Aly Dijkhuizen gevraagd om ons toe te rusten. Zij heeft deze methode ontwikkeld en trekt al zo’n 30 jaar de kar voor geloofsonderwijs aan mensen met een beperking in haar gemeente te Bunschoten-Spakenburg.”

 

Cornelieke legt uit dat er zeven groepen zijn die bestaan uit ca. vijf personen en twee begeleiders. “We delen de mensen zoveel mogelijk in naar hun mogelijkheden, want we hebben deelnemers met een niet aangeboren hersenafwijking, met het syndroom van down en ASS (autisme) maar ook mensen die deze methode te eenvoudig vinden en dit wordt dan aangepast aan hun niveau. Op dit moment praten we met elkaar over een serie ‘God en mensen’. Dit gebeurt in een ronde van 19.00-20.00 uur en 20.00- 21.00 uur op donderdagavond waarbij ik als gastvrouw de aankomst, wisseling en de afloop in goede banen probeer te leiden. Wij zijn een gemeente van zo’n 900 leden en zijn opgedeeld in huisgroepen. We hebben dus geen geografische grenzen getrokken en daardoor heeft iedere huisgroep één tot drie adressen uit Hart van Vathorst. Zo wordt een lift geregeld voor een bewoonster van de Accolade Zorggroep, krijgt een dementerende oudere bezoek of een kaartje en wordt iemand met een licht verstandelijke beperking meegenomen naar een gezellige barbecue bijvoorbeeld.”

 

Zaak van het hart
De Ontmoetingskerk bestaat voor een groot deel uit gezinnen met kinderen. Met de komst van Hart van Vathorst veranderde deze gemeente dus van samenstelling en op zondag staan nu een flink aantal rolstoelen in de kerkzaal en is het publiek gemengder. Niet iedereen heeft affiniteit met de doelgroep maar men wil als gemeente hart hebben voor elkaar en daardoor ontstaan allerlei verbindingen. En een heel aantal gemeenteleden zijn vrijwilligerswerk gaan doen. Er wonen, werken, spelen en kerken dus in Hart van Vathorst gezonde mensen, zieke mensen, mensen met een beperking, ouderen, (jong)volwassenen, gezinnen en kinderen in alle leeftijden. Door het multifunctioneel inzetten van elkaars ruimten wordt van elkaars personele capaciteiten en elkaars facilitaire capaciteiten gebruik gemaakt.“

 

Dat het werkt, blijkt uit de positieve verhalen. Een deelnemer van de Bijbelclub gaf zelfs aan dat er gebeden moest worden dat de Bijbelclub maar snel weer moest starten want zo’n lange tijd (de zomerperiode) niet over God praten dat kon toch echt niet!” lacht Cornelieke. Ze geeft aan dat zij zelf ook leert van Hart van Vathorst. Daar waar het in haar werk op kantoor veel draait om ratio, is het vooral in de contacten met de bewoners een zaak van het hart. “Terugschakelen in tempo in deze drukke, snelle en prestatiegerichte maatschappij. En verbinding maken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel met verschil. Jij en ik zijn door God gemaakt maar het leven is kwetsbaar. Als mij iets gebeurt waardoor ik zorg nodig heb, hoop ik ook dat iemand aandacht voor me heeft”, zegt ze, “Voor veel mensen is er een drempel om contact te leggen, ze vinden het eng. Maar iets heel simpels kan al van betekenis zijn: gedag zeggen of een praatje maken, een rol in de kerk, bijv.: collecteren of muziek maken of met een kindmoment ook, als dat past, de mensen met een beperking naar voren vragen. Het zijn geen ingewikkelde dingen waarmee je de ander laat merken dat je hem / haar ziet. Dat is de tip die ik wil meegeven! Het is te leren en we zijn dan ook vol vertrouwen gestart en bouwen verder onder Zijn zegen!”

 

www.hartvanvathorst.nl


facebook.com/hartvanvathorst

 

Categorie:

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*